Лавиноподібність вирішення проблем

Чим більше пробуєш зрозуміти якусь річ, тим менше ти її осмислиш. Перше розуміння є правильним. Всі наступні – це копання у протиріччях і загадках, що приводить до ще більшого закопування в проблему. Результатом є паралельне породження нових задач і проблем.

Гарний підхід. Прийшов – Подумав – Зробив. Чіткість у підході до задачі. Моментальний вибір варіантів. Вирішення з використанням найкращого способу.

Поганий підхід. Прийшов – Подумав – Порадився – Розгубився –Роздробився – Заблукав – Запоров. І це ще мала схема, як правило, все є набагато гірше і складніше. Але це суть більшості людей.

Проблем не буде, якщо ми їх не будемо породжувати.